Bài tập số phức toán cao cấp có lời giải – Đại số tuyến tính

Bài tập số phức không chỉ giúp chúng ta rèn luyện khả năng tư duy logic và tính sáng tạo, mà còn giúp củng cố kiến thức và phát triển khả năng giải quyết vấn đề. Qua việc giải quyết các bài tập này, chúng ta sẽ nhận ra rằng số phức là một công cụ mạnh mẽ trong toán học, và khám phá sự ảnh hưởng của nó trong thế giới thực.

Trong bài viết dưới đây TTnguyen sẽ chia sẻ một số kiến thức cơ bản cùng với các dạng bài tập số phức toán cao cấp có lời giải thường gặp trong quá trình học môn đại số và hình giải tích.

1. Dạng chính tắc số phức đại số tuyến tính

Định nghĩa số phức

Số phức là một khái niệm trong toán học để biểu diễn một số có phần thực và phần ảo. Một số phức được biểu diễn dưới dạng a + bi, trong đó a và b là các số thực, và i là đơn vị ảo.

Ví dụ số phức: 1+i; 2+3i.

Đơn vị ảo i được định nghĩa là căn bậc hai của -1, có tính chất \(i^2 = -1\).

Dạng chính tắc của số phức

Số phức thường được biểu diễn dưới dạng chính tắc là: z = a + bi Trong đó:

 • z là số phức.
 • a là phần thực của số phức.
 • b là phần ảo của số phức và i là đơn vị ảo (\(i^2 = -1\)).

Ví dụ số phức dạng chính tắc: \(2 – i\) ; \(4 + 3i\)

Phần thực a và phần ảo b của số phức có thể là các số thực (ví dụ: a = 3, b = 2), các số âm (ví dụ: a = -1, b = -4), hoặc thậm chí là các số phức khác (ví dụ: a = 2 + i, b = -3i).

Bài học tiếp theo:

Xem bảng dưới đây để phân biệt giữa số thực và số ảo:

Số phức Số thực Số ảo
-1 + 2i -1 2i
7-9i 7 -9i
-6i 0 -6i (số ảo)
6 6 0i (số thực)

2. Số phức liên hợp

Số phức liên hợp là gì

Số phức liên hợp (conjugate) của một số phức \(z = a + bi\) được ký hiệu là \(\overline{z}\) và được xác định bằng cách thay đổi dấu của phần ảo. Cụ thể, số phức liên hợp \(\overline{z}\)có dạng \(a – bi\), với phần thực giữ nguyên và phần ảo đảo ngược dấu.

Ví dụ, cho số phức \(z = 3 + 2i\), số phức liên hợp của \(z\) là \(\overline{z} = 3 – 2i\). Tương tự, đối với số phức \(w = -4i\), số phức liên hợp của \(w\) là \(\overline{w} = 4i\).

3. Số phức và các phép toán

Bốn phép toán trên số phức bao gồm:

 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Phép nhân
 • Phân công

4. Công thức về số phức toán cao cấp

Công thức về số phức toán cao cấp

5. Dạng lượng giác của số phức

  • Tổng quát: z=r(cosφ + isinφ )
  • Một số công thức về dạng lượng giác:

Một số phép toán số phức

 • Ví dụ: chuyển đổi các số phức sau thành dạng lượng giác(casio):
 • Để giải số phức bằng cách đổi số phức sang dạng lượng giác casio ta thực hiện các bước sau:

– Chuyển sang chế độ số phức và radian

– Chọn OPTN > 1 r∠

6. Giải bài tập số phức toán cao cấp

Chuyển các số phức sau về dạng lượng giác

Chuyển số phức sang dạng lượng giác

Tìm căn bậc 2 của số phức

Tìm căn bậc 2 của số phức

Tìm dạng lượng giác của số phức

Tìm dạng lượng giác của số phức

Tham khảo: bài tập chéo hoá có lời giải

Biểu diễn hình học của các số phức

a / z1 = -1 + i

Điểm biểu diễn số phức z1=-1+i là (-1;1)

b / z2 = i

Điểm biểu diễn số phức z2=i là (0;1)

c / z3 = 3

Điểm biểu diễn số phức z3=3 là (3;0)

Câu hỏi thường gặp về số phức

0 có phải là số phức không?

Như chúng ta đã biết, 0 là một số thực. Và số thực là một phần của số phức. Do đó, 0 cũng là một số phức và có thể được biểu diễn dưới dạng 0 + 0i.

Quy tắc tính số phức

Quy tắc số học của số phức là:
Quy tắc cộng: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i
Quy tắc trừ: (a + bi) – (c + di) = (ac) + (bd)i
Quy tắc nhân: (a + bi). (c + di) = (ac-bd) + (ad + bc)i

Viết ra đồng dạng cộng và nghịch đảo của số phức.

Nhận dạng cộng của số phức được viết là (x + yi) + (0 + 0i) = x + yi. Do đó, danh tính cộng là 0 + 0i.
Phép cộng nghịch đảo của số phức được viết là (x + yi) + (-x-yi) = (0 + 0i). Do đó, nghịch đảo của cộng là -x-yi.

Viết ra phép nhân và phép nghịch đảo của số phức.

Nhận dạng nhân của số phức được định nghĩa là (x + yi). (1 + 0i) = x + yi. Do đó, nhận dạng nhân là 1 + 0i.
Nhận dạng nhân của số phức được định nghĩa là (x + yi). (1 / x + yi) = 1 + 0i. Do đó, phép nhân là 1 / x + yi.

Tải file tài liệu bài tập số phức toán cao cấp có lời giải và lý thuyết PDF:

Trên đây là bài viết về một số một số dạng bài toán cơ bản và cách giải số phức bài tập toán cao cấp dành cho các bạn tham khảo. Chúc bạn học tập tốt!

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em