Căn bậc 2 của số phức – Cách tìm “chay” và bằng máy tính

Căn bậc hai của một số phức là cặp số phức, bình phương của chúng là số phức gốc ban đầu. Chúng có thể được xác định tương tự như căn bậc hai của một số tự nhiên.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm của căn bậc 2 của số phức và một số bài tập liên quan cùng phương pháp giải. Bắt đầu thôi!

Bài viết liên quan:

Căn bậc 2 của số phức là gì?

Căn bậc hai của số phức là một số phức khác, bình phương của nó chính là số phức đã cho.

Ví dụ, nếu căn bậc hai của số phức \(a + ib\) là \(\sqrt{(a + bi)} = x + yi\), thì chúng ta có \((x + yi)^{2} = a + bi\).

Cách tìm căn bậc 2 của số phức

Trường hợp w là số thực: Nếu a là một số thực:

  • a < 0 ; a có các căn bậc hai là \(\pm i\sqrt{|a|}\)
  • a = 0, a có đúng một căn bậc hai là 0.
  • a > 0, a có hai căn bậc hai là \(\pm\sqrt{a}\)

Trường hợp w = a + bi; a, b ∈ R; b ≠ 0

Gọi z = x + yi là một căn bậc hai của w khi và chỉ khi \(z^2 =w\), tức là

Công thức tìm căn bậc 2 của số phức

Mỗi cặp số thực (x; y) nghiệm đúng hệ phương trình trên cho ta một căn bậc hai x + y.i của số phức w = a + bi.

Xem thêm: Tổng hợp công thức số phức full không “che”

Tìm căn bậc 2 của số phức bằng máy tính

Để tính căn bậc 2 của số phức bằng máy tính bạn có thể làm theo các bước sau:

Trong môi trường số phức (MODE 2) ta bấm như hình dưới. Giải thích: Phần bên trái là căn mô đun của 3+4i, phần bên phải là 1 nửa Argument của 3+4i.

Tìm căn bậc 2 của số phức bằng máy tính

Bài tập tìm căn bậc 2 của số phức có lời giải

Ví dụ 1: Tìm các căn bậc hai của w = -5 + 12i.

Lời giải

Gọi z = x + yi là một căn bậc hai của số phức w = -5 + 12i

Ta có z2 = w <=> (x + yi)2 = -5 + 12i

Tìm căn bậc 2 của số phức

Vậy số phức w có hai căn bậc hai là 2 + 3i và -2 – 3i.

Ví dụ 2: Khai căn bậc hai số phức z = -3 + 4i có kết quả:

Lời giải

Giả sử w = x + yi là một căn bậc hai của số phức z = -3 + 4i.

Ta có:

w2 = z <=> (x + yi)2 = -3 + 4i

Tìm căn bậc 2 của số phức
Do đó z có hai căn bậc hai là:

  • z1 = 1 + 2i
  • z2 = -1 – 2i

Liên quan:

Ví dụ 3:Tính căn bậc hai của số phức z = 8 + 6i

Lời giải

Giả sử w = x + yi là một căn bậc hai của số phức z = 8 + 6i.

Ta có:

Cách tìm căn bậc hai của số phức

Do đó z có hai căn bậc hai là

  • z1 = 3 + i
  • z2 = -3 – i

Ví dụ 4: Cho z = 3 + 4i. Tìm căn bậc hai của z.

Lời giải

Giả sử w = x + yi là một căn bậc hai của số phức z = 3 + 4i.

Ta có:

Cách tìm căn bậc hai của số phức

Do đó z có hai căn bậc hai là

  • z1 = 2 + i
  • z2 = -2 – i

Ví dụ 5: Căn bậc hai của số phức 4 + 6√5i là:

Lời giải

Giả sử w là một căn bậc hai của 4 + 6√5i. Ta có:

Cách tìm căn bậc hai của số phức

Ví dụ 6:Gọi z là căn bậc hai có phần ảo âm của 33 – 56i. Phần thực của z là:

Lời giải

Ta có: 33 – 56i = (7 – 4i)2 => z = 7 – 4i

Do đó phần thực của z là 7.

Ví dụ 7:Tìm căn bậc hai của -121 là:

Lời giải

Ta có: z = -121 nên z = (11i)2 .

Do đó z có hai căn bậc hai là z = 11i và z = -11i

Kết luận

Trong đại số tuyến tính, căn bậc hai của số phức là một khái niệm quan trọng. Nó cho phép chúng ta tìm ra một số phức khác, khi bình phương của nó sẽ cho kết quả giống với số phức ban đầu. Tính toán căn bậc hai của số phức có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công thức và phương pháp tương ứng. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net.

Xem thêm:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em