Chéo hoá ma trận – Bài tập và phương pháp có lời giải

Trong đại số và hình học giải tích, chéo hoá ma trận là quá trình tìm ma trận nghịch đảo T và ma trận chéo B. Các ma trận chéo hóa rất dễ tính toán, sau khi đã tìm được các giá trị riêng và vectơ riêng của chúng. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn định nghĩa, điều kiện và cách giải bài tập về chéo hoá ma trận.

Xem thêm:

I. Chéo hoá ma trận là gì?

Định nghĩa

Ma trận gọi là ma trận chéo hoá nếu tồn tại ma trận khả nghịch T sao cho \(B= T^{-1}AT\) với B là một ma trận chéo. Khi đó ta nói ma trận T làm chéo hoá A và B là dạng chéo của A. Như vậy, chéo hoá ma trận A là tìm ra ma trận khả nghịch T và ma trận chéo B.

Với \(A= TBT^{-1}\) thì khi đó nếu cần tính \(A^{n}\):

Ta có: \(A^{n} = (TBT^{-1})^{n} = TB^{n}T^{-1}\)

II. Điều kiện chéo hoá ma trận

Ma trận A chéo hoá được khi và chỉ khi thoả mãn các tính chất sau:

  • Điều kiện cần và đủ để ma trận A chéo hoá được là nó có n vecto riêng độc lập tuyến tính.
  • Đa thức đặc trưng det(A – λI) phân tích được thành các đa thức bậc 1.
  • Nếu ma trận A có n trị riêng đôi một khác nhau thì A chéo hóa được.

II. Cách chéo hoá ma trận

Bước 1: Giải phương trình det(A – λI) = 0 để tìm các trị riêng.

Bước 2: giải hệ (A – λI)X = 0 Nếu có đủ n véc tơ riêng độc lập tuyến tính thì ma trận A chéo hóa được.

Bước 3: Lập ma trận T

Bước 4: Ma trận T-1AT là ma trận đường chéo đồng dạng với ma trận A

Xem thêm:

IV. Ví dụ về chéo hoá ma trận 3×3

Ví dụ chéo hoá ma trận 3×3 sau:

chéo hoá ma trận 7

Giải

chéo hoá ma trận 8

Vậy λ1 = 2 và λ2 = 3 và các giá trị riêng

chéo hoá ma trận 9

Vậy vector riêng ứng với λ1 = 2 là {t (1,0,0), t∈R}

chéo hoá ma trận 10\

Vậy vector riêng ứng với λ2 = 3 là {s (0,1,0) + t(-2,0,1), t, s ∈R}

chéo hoá ma trận 11

chéo hoá ma trận 12

Giải bài tập về chéo hoá ma trận

Bài 1: Các ma trận sau đây có chéo hoá được không?

Các ma trận sau đây có chéo hoá được không?

Giải

Các ma trận sau đây có chéo hoá được không?

Bài 2: Chéo hoá ma trận \(A=\begin{pmatrix}
0 & 0& 1\\
0 & 1& 0\\
1 & 0& 0
\end{pmatrix}\)

Giải

Chéo hoá ma trận A

3.Tìm ma trận khả đảo T sao cho T -1AT là ma trận chéo trong đó

chéo hoá ma trận 14

chéo hoá ma trận 15

chéo hoá ma trận 17

Trên đây là một số bài tập về chéo hoá ma trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên ttnguyen.net.

Tài liệu chéo hóa ma trận PDF:

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em