Ma trận chuyển cơ sở – Bài tập & cách tìm từ u sang v

Trong môn đại số và hình học giải tích, ma trận chuyển cơ sở là một khái niệm quan trọng . Nó được sử dụng để mô tả một phép biến đổi tuyến tính giữa hai không gian vector có cùng số chiều với nhau. Sau đây, hãy cùng ttnguyen.net tìm hiểu định nghĩa và bài tập và cách tìm ma trận chuyển cơ sở nhé!!!

Xem thêm:

I. Định nghĩa ma trận chuyển cơ sở

Ma trận chuyển cơ sở là ma trận chuyển đổi tọa độ của một vectơ từ cơ sở này sang cơ sở khác.. Ma trận chuyển S→T là ma trận toạ độ của T theo S.

II. Cách tìm ma trận chuyển cơ sở

Muốn tìm ma trận chuyển cơ sở từ S sang T, kí hiệu P(S→T), ta cần tìm tọa độ của các vector trong cơ sở T đối với cơ sở S, sau đó viết ma trận theo quy tắc, mỗi tọa độ là một cột của ma trận theo thứ tự.

Ngược lại, muốn tìm ma trận chuyển cơ sở từ T sang S, kí hiệu P(T→S), ta cần tìm tọa độ của các vector trong S đối với cơ sở T và viết ma trận theo quy tắc trên.

Ví dụ: Trong không gian \(R^{3}\) cho 2 hệ cơ sở:

\(S={u_{1}(1,1,1) , u_{2}(1,0,2), u_{3}(1,2,1)}\) \(T={v_{1}(2,3,2) , v_{2}(-1,1,4), v_{3}(2,1,3)}\)

Tìm ma trận chuyển cơ sở từ S sang T.

Giải

Xét ma trận sau:

Ví dụ cơ sở không gian vecto 3

Giải hệ phương trình:

ví dụ cơ sở không gian vecto 6

ta được 3 nghiệm a=1,b=0,c=1.

Ví dụ cơ sở không gian vecto 7

Tương tự xét ma trận:

Ví dụ cơ sở không gian vecto 4

Ví dụ cơ sở không gian vecto 8

Ví dụ cơ sở không gian vecto 5

Ví dụ cơ sở không gian vecto 9

Vậy ma trận cần tìm là:

Ví dụ cơ sở không gian vecto 10

Xem thêm:

III. Bài tập ma trận chuyển cơ sở

1. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang v

Bài toán: Xét không gian \(R^{3}\) với 2 cơ sở:

\(u_{1}(1,0,0); u_{2}(0,1,0); u_{3}(0,0,1) và v_{1}(1,1,0); v_{2}(0,1,1); v_{3}(1,0,1)\)

a) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (u) sang cơ sở (v)

b) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (v) sang cơ sở (u)

Hướng dẫn giải

Bài tập tìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang v

tìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang v

Bài tập tìm ma trận chuyển cơ sở

2. Ma trận chuyển từ cơ sở u sang cơ sở v là

Cách tìm ma trận chuyển cơ sởCách tìm ma trận chuyển cơ sởCách tìm ma trận chuyển cơ sở

Bài tập ma trận chuyển cơ sởBài tập ma trận chuyển cơ sởBài tập ma trận chuyển cơ sở

3. Tìm ma trận chuyển cơ sở

ma trận chuyển cơ sở

ma trận chuyển cơ sởma trận chuyển cơ sởma trận chuyển cơ sở u sang v lama trận chuyển cơ sở u sang v lama trận chuyển cơ sở u sang v la

4. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang v

Tìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang vTìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang vTìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang vTìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang vTìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang vTìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang vTìm ma trận chuyển cơ sở từ u sang v

Tài liệu ma trận chuyển cơ sở PDF:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm và cách tìm ma trận chuyển cơ sở. Hi vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan và có thể thực hiện các bài tập liên quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em