Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số m

Để giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số m, chúng ta cần biểu diễn hệ phương trình dưới dạng ma trận và sử dụng các phép biến đổi ma trận để giải hệ.

Xem thêm:

Biện luận nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

Cho hệ phương Ax=b là hệ có n ẩn

Biện luận nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

Cho hệ phương Ax=0 là hệ có n ẩn

  • Hệ có nghiệm duy nhất(nghiệm tầm thường):  rank(A)=n
  • Hệ có vô số nghiệm(nghiệm không tầm thường): rank(A)<n
  • Đối với ma trận vuông: detA= 0 => vô số nghiệm

Bài tập giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số m

Bài 1: Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m toán cao cấp

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Giải

Ma trận bổ sung của hệ

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 2

Thay đổi hàng 1 và hàng 3

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 3

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 4

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 6

+ Với a=1 ta có

r(A)=1

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 7

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 8

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 8

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 9

Bài viết liên quan:

Bài 2: Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Bài 3: biện luận hệ phương trình tuyến tính theo m

biện luận hệ phương trình tuyến tính theo m

biện luận hệ phương trình tuyến tính theo mbiện luận hệ phương trình tuyến tính theo m

Bài 4: biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tínhbiện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tínhbiện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Bài 5: giải và biện luận hệ phương trình đại số tuyến tính giải và biện luận hệ phương trình đại số tuyến tính

giải và biện luận hệ phương trình đại số tuyến tính

Trên đây là một số bài tập biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số m trong toán cao cấp đại số tuyến tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên ttnguyen.net.

Tải tài liệu giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m toán cao cấp PDF:

Bài viết cùng chủ đề:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em