Bài tập lớn môn thiết kế cơ sở dữ liệu – Cửa hàng thuốc

Thiết kế cơ sở dữ liệu là quá trình tổ chức và cấu trúc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để có thể dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật. Nó liên quan đến việc xác định dữ liệu nào cần được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Sau hãy cùng ttnguyen.net tham khảo báo cáo bài tập lớn môn thiết kế cơ sở dữ liệu đề tài quản lý kinh doanh cửa hàng thuốc nhé!

Báo cáo Quản Lý Kinh Doanh Cửa Hàng Thuốc – Cơ Sở Dữ Liệu

Đề tài: Quản Lý Kinh Doanh Cửa Hàng Thuốc

Download tài liệu báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý kinh doanh cửa hàng thuốc PDF, WORD

Nội dung báo cáo bài tập lớn cơ sở dữ liệu

 1. Phát hiểu bài toán
 2. Xây dựng mô hình thực thể liên kết.
  • Xác định các tập/kiểu thực thể và các thuộc tính tương ứng
  • Xác định các liên kết và kiểu liên kết
  • Vẽ mô hình ER
 3. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
 4. Xác định các ràng buộc bài toán
 5. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu bài toán
 6. Xác định dữ liệu thực bài toán
 7. Khai thác Cơ sở dữ liệu bài toán

Lời kết

Thiết kế cơ sở dữ liệu tốt là điều cần thiết cho hoạt động hiệu quả của một trang web hoặc ứng dụng. Nó giúp đảm bảo rằng dữ liệu được sắp xếp và lưu trữ theo cách hiệu quả, đáng tin cậy và dễ sử dụng. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với các trang web dựa trên một lượng lớn dữ liệu, chẳng hạn như trang web thương mại điện tử hoặc trang web có chức năng tìm kiếm phức tạp.

Cần phải lưu ý khi xác định các loại dữ liệu và thuộc tính phù hợp cho từng phần dữ liệu, cũng như cách cấu trúc và liên kết các thực thể dữ liệu khác nhau. Việc xem xét các yếu tố như hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng khi thiết kế cơ sở dữ liệu cũng rất quan trọng.

Trê đây là báo cáo bài tập lớn thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý của hàng thuốc. Cảm ơn bạn đã tham khảo trên TTnguyen

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em