Báo cáo bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

Gửi tới bạn đọc các mẫu báo cáo phân tích thiết kế hệ thống giúp các bạn học tập được dễ dàng.

Xem thêm:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng ăn nhanh

– Mô tả hệ thống:

 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhập thực phẩm, nguyên liệu chế biến
 • Quản lý chất lượng thực phẩm
 • Quản lý menu đồ ăn
 • Quản lý các đồ ăn mà khách hàng đã đặt
 • Quản lý việc thanh toán hóa đơn cho khách hàng
 • Quản lý thu chi của cửa hàng

Tải Full báo cáo phân tích thiết kế hệ thống quản lý của hàng ăn nhanh:

Phân tích thiết kế hệ thống thu học phí trường THCS

– Mô tả hệ thống:

 • Quản lí hồ sơ học sinh.
 • Lập kế hoạch, thực hiện thu học phí.
 • Báo cáo học sinh đã thanh toán học phí,còn nợ học phí, doanh thu gửi lên nhà trường.

Tải Full báo cáo:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý ký túc xá

– Mô tả hệ thống:

 • Đáp ứng yêu cầu thuê phòng của sinh viên.
 • Kiểm soát được chính xác việc thuê, trả phòng của sinh viên.
 • Nhận tiền thanh toán điện nước từ sinh viên.

Tải Full báo cáo:

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm sinh viên

– Mô tả hệ thống:

 • Nhập điểm cho sinh viên.
 • Tổng kết điểm cho sinh viên.
 • Tổng hợp sinh viên đạt học bổng, tốt nghiệp, bị cảnh cáo kỷ luật.

Tải Full báo cáo:

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích. Cảm ơn bạn đã tham khảo bài tập lớn trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

 

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em