Bài tập lớn lập trình hướng đối tượng Java có CODE

Gửi tới bạn đọc mẫu báo cáo bài tập lớn lập trình hướng đối tượng java đề tài quản lý tuyển sinh đại học nhé!

Xem thêm:

Bài tập lớn lập trình hướng đối tượng java – quản lý bán hàng

Báo cáo lập trình hướng đối tượng – quản lý tuyển sinh đại học

Download tài liệu báo cáo bài tập lớn đề tài lập trình hướng đối tượng quản lý tuyển sinh đại học bản PDF, WORD và source Code:

Nội dung báo cáo lập trình hướng đối tượng

 1. Giới thiệu bài toán
 2. Xác định các class của đề tài
  • Class Nguoi
  • Class ThiSinh kế thừa từ class Nguoi
  • Class GiamThi kế thừa từ class Nguoi
  • Class NguyenVong
 3. Mô tả các thuật toán
  • Chỉnh sửa thông tin thí sinh, nguyện vọng, giám thị
  • Hiển thị các thí sinh trúng tuyển
  • Sắp xếp các nguyện vọng trúng tuyển theo ngành giảm dần
  • Hiện ra giám thị có quê quan ở Hà Nội
 4. Cài đặt chương trình
 5. Kiểm thử lại chương trình

Ưu điểm lập trình hướng đối tượng Java

Java được biết đến là ngôn ngữ đơn giản, hướng đối tượng và có những điểm mạnh sau:

 • Hỗ trợ mạnh mẽ cho lập trình hướng đối tượng với các khái niệm như lớp, đối tượng, phương thức, kế thừa, đa hình và đóng gói.
 • Một thư viện tiêu chuẩn lớn cung cấp nhiều loại tiện ích, chẳng hạn như cấu trúc dữ liệu, thuật toán, mạng và các thành phần giao diện người dùng đồ họa (GUI).
 • Quản lý bộ nhớ tự động, nghĩa là các nhà phát triển không phải phân bổ và giải phóng bộ nhớ theo cách thủ công, giảm nguy cơ rò rỉ bộ nhớ và các lỗi khác.
 • Khả năng tạo các luồng, cho phép các chương trình Java thực hiện đồng thời nhiều tác vụ, làm cho chúng rất phù hợp để phát triển các ứng dụng đa luồng.
 • Java thường được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp do khả năng mở rộng, độ tin cậy và bảo mật của nó. Nó cũng là một lựa chọn phổ biến để phát triển ứng dụng Android, vì hệ điều hành
 • Android được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Java.

Trên đây là bài viết về báo cáo lập trình hướng đối tượng kèm theo code mẫu. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net!

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em