Bài tập lớn Quản Trị Mạng – Active Directory Window Server 2012

Active Directory là một hệ thống quản lý người dùng và tài nguyên trên mạng, được sử dụng rộng rãi trong hệ điều hành Windows Server. Dưới dây hãy cùng ttnguyen.net tham khảo báo cáo bài tập lớn môn quản trị mạng đề tài giới thiệu và các thao tác quản trị trong Active Directory trong Window Server 2012.

Báo cáo bài tập lớn môn quản trị mạng đề tài giới thiệu và các thao tác với Active Directory trong Window Server 2012

Download tài liệu báo cáo bài tập lớn môn Quản trị mạng đề tài giới thiệu và các thao tác quản trị với Active Directory trong Window Server 2012 PDF và WORD, PowerPoint

Nội dụng báo cáo bài tập lớn môn quản trị mạng

 1. Giới thiệu chung về Active Directory
  • Khái niệm
  • Lợi ích của Active Directory
  • Những tính năng của Active Directory
 2. Kiến trúc của Active Directory
  • Active Directory Object
  • Active Directory Schema
  • Active Directory Components
 3. Các thao tác quản trị với Active Directory trong Window Server2012
  • Cài đặt DNS
  • Tạo OU, Group, User và phân quyền cho User

Một số lưu ý khi làm báo cáo quản trị mạng Active Directory

1. Truy cập Active Directory

 • Để truy cập và quản trị Active Directory trên Windows Server 2012, bạn cần mở “Server Manager” và chọn “Tools” > “Active Directory Users and Computers”.

2. Quản lý User

 • Trong giao diện Active Directory, bạn có thể tìm kiếm, thêm, sửa đổi hoặc xóa người dùng
 • Để thêm một người dùng mới, bạn có thể chọn “New” > “User” trong menu “Action” hoặc kéo thả người dùng từ “Users” vào một nhóm người dùng tại “Groups”.
 • Để sửa đổi thông tin người dùng, bạn chọn người dùng trong danh sách và chọn “Properties” trong menu “Action”. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ “Reset Password” để đặt lại mật khẩu cho người dùng.
 • Để xóa một người dùng  , bạn có thể chọn nó trong danh sách và chọn “Delete” trong menu “Action”. Hãy chú ý rằng việc xóa một người dùng sẽ không thể khôi phục lại được

3. Tạo OU, Group

Bạn cũng có thể quản lý nhóm người dùng trong Active Directory, bao gồm việc thêm, sửa đổi hoặc xóa nhóm, và thêm hoặc xóa người dùng từ nhóm.

Để làm điều này, bạn có thể chọn “Groups” trong mục “Users and Computers” và sử dụng các tùy chọn trong menu “Action”.

Những lưu ý và thao tác quản trị này sẽ giúp bạn có một nền tảng tốt hơn giúp viết báo cáo về việc sử dụng và quản trị Active Directory trên Windows Server 2012 được thuận lợi. Hãy luôn học hỏi và khám phá thêm để nâng cao kỹ năng của mình trong lĩnh vực quản trị mạng.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em