Báo cáo bài tập lớn môn quản trị mạng PDF

Gửi tới bạn đọc mẫu báo cáo bài tập lớn quản trị mạng mà mình sưu tầm được trong quá trình học.

Xem thêm:

Bài tập lớn quản trị mạng – Nâng Window Server lên Domain Controller

Báo cáo môn quản trị mạng – Active Directory Window Server 2012

Tải full tài liệu PDF & PPT:

Nội dụng tài liệu

 1. Giới thiệu chung về Active Directory
  • Khái niệm
  • Lợi ích của Active Directory
  • Những tính năng của Active Directory
 2. Kiến trúc của Active Directory
  • Active Directory Object
  • Active Directory Schema
  • Active Directory Components
 3. Các thao tác quản trị với Active Directory trong Window Server2012
  • Cài đặt DNS
  • Tạo OU, Group, User và phân quyền cho User

Trên đây là một số mẫu báo cáo môn quản trị mạng. Hy vọng những tài liệu trên sẽ hữu ích.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em