[Mẫu] Bài tập lớn cấu trúc dữ liệu và giải thuật có CODE

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một môn học trong ngành công nghệ thông tin hoặc khoa học máy tính. Nó hướng dẫn các sinh viên về cách thiết kế và sử dụng các cấu trúc dữ liệu khác nhau và các giải thuật thuật toán khác nhau.

Sau đây hãy cùng ttnguyen.net tham khảo bài tập lớn cấu trúc dữ liệu và giải thuật đề tài quản lý thu thuế nhé!

Báo cáo bài tập lớn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Quản lý thu thuế

Đề tài: Quản lý thu thuế

Download báo cáo bài tập lớn quản lý thu thuế Hà Nội môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật bản PDF, WORD, CODE

[get_link]

Nội dung báo cáo môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 1. Xác định yêu cầu bài toán
 2. Các đối tượng quản lý
 3. Xác định thuật toán
  • Danh sách liên kết đơn
  • Danh sách liên kết đôi
  • Ngăn xếp
  • Hàng đợi
 4. Cài đặt chương trình

-Sơ đồ quản lý

Sơ đồ quản lý thu thuế cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Các giải thuật quan trọng khi làm bài tập lớn

Môn học này bao gồm những khái niệm về độ phức tạp thuật toán và một số giải thuật như:

 • Tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm tuyến tính: giải thuật để tìm kiếm một phần tử cụ thể trong một danh sách đã được sắp xếp.
 • Sắp xếp(Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort): giải thuật để sắp xếp các phần tử trong một danh sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • Danh sách liên kết: Danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết đôi
 • Ngăn xếp và hàng đợi: Stack và Queue
 • Cấu trúc dữ liệu cây: Duyệt cây, cây tìm kiếm nhị phân

Trên đây là tài liệu về báo cáo cấu trúc dữ liệu và giải thuật đề tài quản lý thu thuế. Cảm ơn bạn đã tham khảo trên TTnguyen

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em