Bài tập lớn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

SQL là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để giao tiếp và thao tác với cơ sở dữ liệu. Nó là một công cụ cần thiết cho bất kỳ ai làm việc với dữ liệu, vì nó cho phép bạn tạo, sửa đổi và truy vấn cơ sở dữ liệu cũng như quản lý dữ liệu được lưu trữ trong đó.

Sau đây hãy cùng ttnguyen.net tham khảo 2 đề tài báo cáo bài tập lớn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL nhé!

Cùng chủ đề:

Báo cáo bài tập lớn lập trình c++

Báo cáo bài tập lớn cơ sở dữ liệu kinh doanh cửa hàng thuốc

Quản lý khám bệnh tại bệnh viện – Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL

Nội dung báo cáo

 1. Phát biểu bài toán
 2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Xác định các thực thể, thuộc tính và ràng buộc
  • Xây dựng các bảng
 3. Tạo cơ sở dữ liệu
 4. Xây dựng các view
 5. Xây dựng các procedure
 6. Xây dựng các trigger
 7. Phân quyền và bảo vệ cơ sở dữ liệu
 8. Phân tán cơ sở dữ liệu

Sơ đồ quan hệ đề tài quản lý khám bệnh tại bệnh viện SQL

sơ đồ quan hệ quản lý khám bệnh tại bệnh viện sql

Quản lý kinh doanh máy tính – SQL phân tán

Đề tài: Quản Lý Kinh doanh máy tính

Download tài liệu bài tập lớn xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khám bệnh tại bệnh viện và quản lý kinh doanh máy tính PDF, WORD

Nội dung báo cáo

 1. Phát biểu bài toán
 2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Xác định các thực thể, thuộc tính và ràng buộc
  • Xây dựng các bảng
 3. Tạo cơ sở dữ liệu
 4. Xây dựng các view
 5. Xây dựng các procedure
 6. Xây dựng các trigger
 7. Phân quyền và bảo vệ cơ sở dữ liệu
 8. Phân tán cơ sở dữ liệu

Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu đề tài quản lý kinh doanh máy tính

sơ đồ quan hệ quản lý kinh doanh máy tính

Lời kết

Trên đây là 2 đề tài mẫu kèm theo báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hi vọng tài liệu trên hữu ích với bạn. SQL là một ngôn ngữ lập trình có giá trị cần thiết cho bất kỳ ai làm việc với dữ liệu. Nó được ử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý dữ liệu và nó được hỗ trợ bởi nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) bao gồm MySQL, Oracle và Microsoft SQL Server bạn có thể cải thiện kỹ năng của mình và thăng tiến trong sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý dữ liệu.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em