[Mẫu] Báo cáo bài tập lớn môn mạng máy tính PDF

Gửi tới bạn đọc mẫu báo cáo mạng máy tính và truyền thông đề tài tìm hiểu địa chỉ IPv6 và độ toàn vẹn của gói tin nhé!

Xem thêm:

báo cáo bài tập lớn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

báo cáo phân tích thiết kế hệ thống

Báo cáo mạng máy tính – Tìm hiểu địa chỉ IPv6

Download tài liệu báo cáo bài tập lớn mạng và truyền thông tìm hiểu địa chỉ IPv6 PDF và WORD, PowerPoint

Bài tập lớn môn mạng máy tính – Tìm hiểu về cơ chế kiểm tra độ toàn vẹn gói tin trong các giao thức

Bài tập lớn mạng và truyền thông – Tìm hiểu về mạng không dây và lý thuyết triển khai

Nội dung báo cáo

 1. Khái niệm địa chỉ IPv6
 2. Lịch sử ra đời
 3. Các đặc điểm lợi ích của IPv6
  • Không gian địa chỉ gần như vô hạn
  • Khả năng tự động cấu hình(Plug and Play)
  • Khả năng bảo mật kết nối từ thiết bị gửi đến và thiết bị nhận(thiết bị đầu – cuối)
  • Quản lý định tuyến tốt hơn
  • Dễ dàng thực hiện Mulcast
  • Hỗ trợ quản lý chất lượng mạng
  • Anycast
  • Tính di động
  • Jumbograms
 4. Cấu trúc của IPv6
 5. Thành phần của IPv6
 6. Các loại địa chỉ IPv6

Trên đây là mẫu báo cáo bài tập lớn môn mạng và truyền thông mà mình sưu tầm được. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên TTnguyen.

Bài viết liên quan:

bài tập lớn quản trị mạng

báo cáo lập trình bị di động android

báo cáo lập trình hướng sự kiện C#

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em