Báo cáo bài tập lớn lập trình hướng sự kiện C#

Gửi tới bạn đọc một số mẫu báo cáo lập trình hướng sự kiện C# mà mình sưu tầm được trong quá trình học.

Xem thêm:

Bài tập lớn lập trình hướng sự kiện C# – Quản lý nhân sự

Báo cáo lập trình hướng sự kiên c# – Quản lý quán cafe

Download Full source code và báo cáo:

Trên đây là mẫu báo cáo và source code báo cáo lập trình hướng sự kiện. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài tập lớn trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em