Mô hình TCP/IP – Chức năng của các tầng

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình TCP/IP qua khái niệm và chức năng của từng tầng.

Xem thêm:

Mô hình TCP/IP

Mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ tiêu chuẩn mạng được sử dụng rộng rãi để kết nối các thiết bị trong mạng internet. Ngày nay, bộ giao thức TCP/IP bao gồm nhiều giao thức và tiếp tục phát triển để hỗ trợ các dịch vụ mới.

TCP/IP có hai khía cạnh quan trọng đối với các nhà cung cấp và nhà sản xuất:

  • Bộ giao thức chuẩn mở: Nghĩa là mọi người đều có thể sử dụng miễn phí và bất kỳ nhà cung cấp nào nào cũng có thể sử dụng trên phần cứng hoặc trong phần mềm của họ.
  • Bộ giao thức dựa trên tiêu chuẩn: Điều này có nghĩa là nó đã được ngành công nghiệp mạng ủng hộ và được các tổ chức tiêu chuẩn chấp nhận. Đảo rằng các sản phẩm từ các nhà sản xuất khác nhau có thể hoạt động cùng nhau một cách hiệu quả.

Giao thức TCP/IP

Ví dụ về giao thức TCP/IP

Hình vẽ mô tả một ví dụ về ba giao thức TCP/IP được sử dụng để gửi gói tin giữa trình duyệt web của một máy chủ và máy chủ web. HTTP, TCP và IP là các giao thức TCP/IP được sử dụng. Tại tầng truy cập mạng, ví dụ này sử dụng Ethernet.

Mô hình TCP/IP

Chức năng của các tầng trong mô hình TCP/IP

Tầng ứng dụng

Hệ thống máy chủ

– DNS: Hệ thống phân giải tên miền. Dịch các tên miền như ttnguyen.net thành địa chỉ IP.

Cấu hình máy chủ

– DHCPv4 (Dynamic Host Configuration Protocol): Gán thông tin địa chỉ IPv4 tự động cho các máy tính.

– DHCPv6: Gán thông tin địa chỉ IPv6 tự động cho các máy tính.

– SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration): Tự động cấu hình địa chỉ Stateless. Một phương pháp cho phép một thiết bị lấy thông tin địa chỉ IPv6 của nó mà không sử dụng máy chủ DHCPv6.

Email

– SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Cho phép các máy khách gửi thư đến một máy chủ thư và cho phép máy chủ gửi thư đến các máy chủ khác.

– POP3 (Post Office Protocol version 3): Cho phép các máy khách nhận thư từ một máy chủ thư và tải thư về ứng dụng thư cục bộ của máy khách.

– IMAP(Internet Message Access Protocol): Cho phép máy khách truy cập thư được lưu trữ trên một máy chủ thư cũng như duy trì thư trên máy chủ.

Truyền tải tập tin

– FTP (File Transfer Protocol): Thiết lập các quy tắc cho phép một người dùng trên một máy chủ truy cập và truyền tải tập tin đến và từ một máy chủ khác qua mạng.

– SFTP (SSH File Transfer Protocol): Là một phần mở rộng của giao thức Secure Shell (SSH), SFTP có thể được sử dụng để thiết lập một phiên truyền tải tập tin an toàn trong đó truyền tải tập tin được mã hóa.

– TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Một giao thức truyền tải tập tin đơn giản, không kết nối với việc gửi tập tin không được thừa nhận. Nó sử dụng ít chi phí quản lý hơn so với FTP.

Web và dịch vụ Web

– HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Giao thức trao đổi văn bản, hình ảnh đồ họa, âm thanh, video và các tập tin đa phương tiện khác trên World Wide Web.

– HTTPS: Một biến thể an toàn của HTTP mã hóa dữ liệu được trao đổi trên World Wide Web.

– REST (Representational State Transfer): Một dịch vụ web sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng (APIs) và yêu cầu HTTP để tạo ứng dụng web.

Tầng vận chuyển

Hướng kết nối

– TCP (Transmission Control Protocol): Cho phép truyền thông đáng tin cậy giữa các tiến trình đang chạy trên các máy chủ riêng biệt.

Không kết nối

– UDP (User Datagram Protocol): Cho phép truyền thông tin mà cần kiểm tra thông điệp trước khi gửi giúp tăng tốc độ truyền.

Tầng Internet

Giao thức Internet

– IPv4 (Internet Protocol version 4): Nhận các đoạn tin từ tầng vận chuyển, đóng gói tin thành gói tin và địa chỉ gói tin để gửi từ đầu đến đầu qua mạng. IPv4 sử dụng địa chỉ 32-bit.

– IPv6: Tương tự như IPv4 nhưng sử dụng địa chỉ 128-bit.

– NAT (Network Address Translation): Chuyển đổi địa chỉ IPv4 từ mạng riêng thành địa chỉ IPv4 toàn cầu duy nhất.

Gửi tin nhắn

– ICMPv4(Internet Control Message Protocol for IPv4): Cung cấp phản hồi từ máy chủ đích đến máy chủ nguồn về lỗi trong việc gửi gói tin.

– ICMPv6: Chức năng tương tự như ICMPv4 nhưng được sử dụng cho các gói tin IPv6.

– ICMPv6 ND(ICMPv6 Neighbor Discovery): Bao gồm bốn thông điệp giao thức được sử dụng cho việc giải quyết địa chỉ và phát hiện địa chỉ trùng lặp.

Giao thức định tuyến

OSPF (Open Shortest Path First): Giao thức định tuyến dựa trên trạng thái liên kết sử dụng thiết kế phân cấp dựa trên các khu vực. OSPF là một giao thức định tuyến nội dung mở.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Một giao thức định tuyến mở tiêu chuẩn được phát triển bởi Cisco sử dụng một đánh giá tổng hợp dựa trên băng thông, độ trễ, tải và độ tin cậy.

BGP (Border Gateway Protocol): Một giao thức định tuyến cổng ngoại vi mở tiêu chuẩn được sử dụng giữa các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet (ISP). BGP cũng thường được sử dụng giữa ISP và khách hàng lớn của họ để trao đổi thông tin định tuyến.

Tầng truy cập mạng

Phân giải địa chỉ

ARP(Address Resolution Protocol): Cung cấp ánh xạ địa chỉ động giữa địa chỉ IPv4 và địa chỉ phần cứng.

Các giao thức liên kết dữ liệu

– Ethernet:Định nghĩa các quy tắc cho tiêu chuẩn kết nối và truyền tải tầng truy cập mạng.

– WLAN (Wireless Local Area Network): Các quy tắc cho truyền tải không dây qua các tần số sóng radio 2.4 GHz và 5 GHz.

Trên đây là một số thông tin về mô hình TCP/IP. Hy vọng bài viết hữu ích. Cảm ơn bạn đã tham khảo môn quản trị mạng trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em