Xác định NetID, HosID, địa chỉ Broadcast – Bài tập

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định NetID và HosID và địa chỉ Broadcast cùng với phân biệt các lớp mạng. Bằng việc nắm vững những kiến thức này, bạn sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến địa chỉ IP một cách hiệu quả.

Hãy cùng TTnguyen bắt đầu hành trình khám phá và nắm vững những kiến thức quan trọng về NetID, HosID và địa chỉ Broadcast trong mạng máy tính.

Xem thêm:

I. Lý thuyết lớp mạng

Phân loại, dải địa chỉ khả dụng

Chỉ xét các lớp A, B, C

• Lớp A: 1.x.x.x – 126.x.x.x

• Lớp B: 128.x.x.x – 191.x.x.x

• Lớp C: 192.x.x.x – 223.x.x.x

• Lớp D: 224.x.x.x – 239.x.x.x

• Lớp E: 240.x.x.x – 255.x.x.x

Giới hạn tối đa

Chỉ xét các lớp địa chỉ A, B, C

• Lớp A: có \(2^{7}\) , \(2^{24}\)– 2 = 16,777,214

• Lớp B: có \(2^{14}\)  và \(2^{16}\) – 2 = 65,534

• Lớp C: có \(2^{21}\) và \(2^{8}\) -2 = 254

• Lớp D, E không phân chia

II. Số lượng Net và Host của 1 địa chỉ IP

Công thức tính số Net:

Nets = \(2^{n}\)

Số host:

Host = \(2^{m} – 2\)

Trong đó:

 • n : số bits được dùng là Net trừ đi số bits làm Class bits
 • m: số bits được dùng làm Host

III. Một số địa chỉ IP đặc biệt

– Địa chỉ IP loopback: là loại địa chỉ IP được gửi cho chính Node mạng đó

 • Dải địa chỉ IP: 127.x.x.x

– Địa chỉ NetID: là loại địa chỉ IP có HostID gồm toàn bit 0

 • VD 10.0.0.2 NetID sẽ là 10.0.0.0

– Địa chỉ broadcast: là loại địa chỉ IP có HostID gồm toàn bit 1

 • VD 10.0.0.2 Broadcast sẽ là 10.255.255.255

IV. Bài tập xác định NetID, HostID

Bài 1: Cho địa chỉ IP: 172.16.31.254

 • IP thuộc lớp nào?
 • NetID?
 • HostID?
 • Số Net của dải IP?
 • Số host?

Giải

– IP trên thuộc lớp B

10101100.00010000.00011111.11111110

– NetID: 10101100.00010000

– HostID: 00011111.11111110

– Số Net của dải IP: \(2^{14}\)

– Số host: \(2^{16}-2\)

Bài 2: Cho 1 địa chỉ IP sau: 57.5.3.12. Hãy xác định

 • Lớp mạng?
 • Số Net ID?
 • Số HostID?
 • Địa chỉ Net ID?
 • Địa chỉ Broadcast?

Giải

IP trên thuộc lớp A

00111001.00000101.00000011.00001100

NetID: 00111001

HostID: 00000101.00000011.00001100

Địa chỉ NetID: 57.0.0.0

Địa chỉ Broadcast: 57.255.255.2555

Trên đây là một số bài tập đơn giản về các xác định NetID, HostID và địa chỉ Broadcast trong môn quản trị mạng. Cảm ơn bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em