Điều chỉnh lưu lượng mạng trên Linux

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách điều chỉnh lưu lượng mạng trên Linux giúp kiểm soát và tối ưu hóa hiệu suất mạng, tăng trải nghiệm người dùng.

Xem thêm:

Tìm hiểu về nslookup, soa, any, ns, txt, mx

cách đổi tên hostname trên Ubunutu

1. Khái niệm

Điều chỉnh lưu lượng mạng trong Linux là quá trình quản lý và kiểm soát lưu lượng dữ liệu trên giao diện mạng. Qua đó, có thể giới hạn băng thông, ưu tiên lưu lượng, điều chỉnh trễ, và thực hiện các chiến lược quản lý mạng khác để đáp ứng yêu cầu cụ thể hoặc tối ưu hiệu suất mạng.

2. Một số cách điều chỉnh lưu lượng mạng trên Linux

Traffic Control (tc)

tc là một công cụ mạnh mẽ trên Linux dùng để kiểm soát và quản lý lưu lượng mạng. Bạn có thể sử dụng tc để giới hạn băng thông, ưu tiên gói tin, và nhiều hơn nữa.

Ví dụ: Giới hạn băng thông đến và ra của ens33 thành 1 Mbit.

sudo tc qdisc add dev ens33 root tbf rate 1mbit burst 10kb latency 70ms

Traffic Control

Traffic Shaping

Traffic shaping được sử dụng để kiểm soát tốc độ truyền và nhận của lưu lượng mạng. Bạn có thể sử dụng tc để thực hiện traffic shaping.

Các bước cơ bản để điều chỉnh:

  • Tạo qdisc: Sử dụng tc qdisc add để tạo qdisc trên giao diện mạng.
  • Tạo class: Sử dụng tc class add để tạo class, thiết lập tốc độ, ưu tiên, …
  • Tạo filter: Sử dụng tc filter add để tạo filter, áp dụng quy tắc cho các gói tin.

Ví dụ: Giới hạn băng thông upload và download thành 2 Mbps và 4 Mbps.

sudo tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 12
sudo tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 4mbps
sudo tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:2 htb rate 2mbps
sudo tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 1:1
sudo tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 2 u32 match ip src 0.0.0.0/0 flowid 1:2

Traffic Shaping

Trên đây là 2 cách để kiểm soát lưu lương mạng. Có nhiều cách để quản lý lưu lượng mạng. Tuy vào nhu cầu mà chúng ta sẽ lựa chọn các cách khác nhau. Hy vọng những thông tin trên sẽ là hữu ích. Cảm ơn bạn đã tham khảo quản trị linux trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

các lệnh quản lý file trên linux ubuntu

phân quyền trong linux ubuntu

cài đặt Ubuntu trên VMware Workstation.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em