Giáo trình xác suất thống kê PDF – ĐH Tài chính

Gửi tới bạn đọc giáo trình xác suất thống kê PDF trường đại học tài chính – marketing.

1. Nội dung giáo trình

Nội dung giáo trình đã được thiết kế phù hợp với chương trình đào tạo và trình độ của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Giáo trình bao gồm 6 chương và một số phụ lục:

Chương 1. Trình bày về biến cố ngẫu nhiên và xác suất.

Chương 2. Trình bày về đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.

Chương 3. Trình bày về mẫu ngẫu nhiên và bài toán ước lượng khoảng tin cậy.

Chương 4. Trình bày về bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.

Chương 5. Trình bày về nội dung phân tích phương sai.

Chương 6. Trình bày về phân tích dãy số thời gian.

Cuối mỗi chương, chúng tôi có giới thiệu một số thuật ngữ Anh – Việt và tài liệu tham khảo.

Phần cuối, chúng tôi biên soạn một số đề tham khảo để sinh viên có cơ hội thử sức, tự rèn luyện và một số phụ lục để tiện cho sinh viên có thể tự tra cứu.

2. Giáo trình xác suất thống kê PDF

Download miễn phí FULL giáo trình bản PDF – và các tài liệu liên quan:

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu xác suất thống kê trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em