Trạng thái BLOCKED của một process là do?

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn nguyên lý hệ điều hành có đáp án giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Bạn đang xem câu hỏi: Trạng thái BLOCKED của một process là do?

Trạng thái BLOCKED của một process là do?

a. Đang chờ một sự kiện nào đó chưa xảy ra
b. Tất cả các phương án đều đúngicon chính xác
c. Không có phương án đúng
d. Đang chờ nhập xuất

Tài nguyên găng là?

a. Là tài nguyên bên trong của hệ thống
b. Là tài nguyên bên ngoài của hệ thống
c. Là tài nguyên mà khả năng phục vụ đồng thời bị hạn chếicon chính xác
d. Là tài nguyên của hệ thống

Giải thuật điều phối đơn giản và dễ cài đặt nhưng không thích hợp với các hệ thống nhiều người dùng thuộc loại ?

a. Cả hai câu đều đúng
b. Điều phối không độc quyền
c. Không câu nào đúng
d. Điều phối độc quyềnicon chính xác

Trong các giải pháp sau, giải pháp nào tiến trình đang chờ nhưng vẫn chiếm dụng CPU?

a. Busy waitingicon chính xác
b. Semaphone
c. Monitor
d. Trao đổi thông điệp

Công cụ điều độ cấp cao nằm ngoài tiến trình được điều độ, do hệ thống đảm nhiệm?

Hãy chọn một:
Đúngicon chính xác
Sai

Trên đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lý hệ điều hành. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em