Công cụ để chống xếp hàng chờ đợi trong lớp giải thuật phòng ngừa

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn nguyên lý hệ điều hành kèm theo đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Bạn đang xem câu hỏi: Công cụ để chống xếp hàng chờ đợi trong lớp giải thuật phòng ngừa là

Công cụ để chống xếp hàng chờ đợi trong lớp giải thuật phòng ngừa là?

a. Điểm tựa (adjcency points)
b. Điểm ngắt (break points)
c. Điểm gác (control points)icon chính xác
d. Điểm ngắt, Điểm tựa

Giải thích: Điểm gác (control points) là một công cụ được sử dụng trong lớp giải thuật phòng ngừa (preventive algorithm layer) để ngăn chặn xếp hàng chờ đợi (queueing) trong hệ thống. Nó được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng truy cập vào hệ thống để tránh quá tải và giảm thiểu tình trạng xếp hàng chờ đợi. Các điểm gác có thể được cài đặt tại các vị trí cần thiết trong hệ thống để kiểm soát lưu lượng truy cập và giúp cho hệ thống hoạt động ổn định hơn.

Công cụ điều độ cấp thấp được cài đặt ngay vào trong tiến trình được điều độ?

a. Vừa và nhỏ
b. Tổn thất khi xảy ra nhỏ
c. Xuất hiện ít bế tắc
d. Xuất hiện nhiều bế tắcicon chính xác

Trong lớp giải thuật phòng ngừa, để chống tài nguyên găng ta có thể?

a. Tất cả các phương án đều đúngicon chính xác
b. Tổ chức 2 mức truy nhập
c. Tổ chức Spool
d. Tổ chức hệ thống tài nguyên logic

Giải thích:

Trong lớp giải thuật phòng ngừa (preventive algorithm layer), có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để chống tài nguyên găng (resource blocking) trong hệ thống. Một số phương pháp có thể được sử dụng để chống tài nguyên găng bao gồm:

  • Tổ chức 2 mức truy nhập (organizing two-level access): Đây là một phương pháp để kiểm soát truy cập vào tài nguyên trong hệ thống bằng cách tạo ra hai mức truy nhập khác nhau và gán mỗi mức truy nhập cho các nhóm người dùng khác nhau.
  • Tổ chức Spool (organizing spooling): Đây là một phương pháp để chống tài nguyên găng bằng cách tạo ra một bộ nhớ tạm (spooling memory) để lưu trữ các tài liệu đang được in hoặc sao chép trong khi hệ thống đang sử dụng tài nguyên khác.
  • Tổ chức hệ thống tài nguyên logic (organizing logical resource system): Đây là một phương pháp để chống tài nguyên găng bằng cách tạo ra các tài nguyên logic trong hệ thống để giúp cho việc sử dụng tài nguyên thực trong hệ thống được hiệu quả

Biện pháp mua thêm thiết bị và kỹ thuật spool để tác động vào điều kiện nào?

a. Tồn tại tài nguyên găng
b. Chống hiện tượng chờ đợi vòng trònicon chính xác
c. Không có công cụ điều phối tài nguyên
d. Tất cả các phương án đều sai

Giải thích: 

Biện pháp mua thêm thiết bị và kỹ thuật spool (organizing spooling) là một phương pháp được sử dụng trong lớp giải thuật phòng ngừa (preventive algorithm layer) để chống hiện tượng chờ đợi vòng tròn (circular waiting) trong hệ thống. Phương pháp này được sử dụng bằng cách tạo ra một bộ nhớ tạm (spooling memory) để lưu trữ các tài liệu đang được in hoặc sao chép trong khi hệ thống đang sử dụng tài nguyên khác. Điều này giúp giảm tình trạng xếp hàng chờ đợi và tăng hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Công cụ điều độ cấp thấp được cài đặt ngay vào trong tiến trình được điều độ?

Hãy chọn một:
Đúngicon chính xác
Sai

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em