Tài nguyên của hệ thống bao gồm? – Trắc nghiệm nguyên lý HĐH

Tuyển tập các câu hỏi về các khái niệm cơ bản của hệ điều hành, các tính chất chung, nguyên lý xây dựng và hoạt động kèm theo đáp án. Mời bạn đọc tham khảo!

Tài nguyên của hệ thống bao gồm?

a. Bộ nhớ, hệ điều hành, các thiết bị vào ra
b. Bộ nhớ, CPU và các thiết bị vào ra
c. Bộ nhớ, CPU, bộ nhớ ngoài, máy in
d. Tất cả các phương án đều sai

b. Bộ nhớ, CPU và các thiết bị vào ra

Tính chất nào không phải tính chất chung của hệ điều hành?

a. Tính ổn định
b. Tính hiệu quả
c. Tính tin cậy
d. Tính thuận tiện

a. Tính ổn định

Giải thích: 

Mọi hệ điều hành, đơn giản hay phức tạp đều phải có một số tính chất chung. Đó là các tính chất:

  • Tin cậy và chuẩn xác
  • Bảo vệ chặt chẽ
  • Kế thừa và thích nghi
  • Hiệu quả
  • Thuận tiện

“Mỗi công việc trong hệ thống thường có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau và bằng nhiều công cụ khác nhau”, là nguyên lý nào?

a. Nguyên lí bảng tham số điều khiển
b. Nguyên lí phủ chức năng
c. Nguyên lí Macroprocessor
d. Nguyên lí giá trị chuẩn

b. Nguyên lí phủ chức năng

Giải thích:

Nguyên lý phủ chức năng là việc cho phép người dùng khai thác các hiệu ứng phụ chức năng hoặc lựa chọn các con đường khác khác nhau để thực hiện công việc của mình.

Hệ điều hành là?

a. Là một hệ thống mô hình hoá, mô phỏng hoạt động của máy tính, của người sử dụng và của lập trình viên, hoạt động trong chế độ thoại nhằm tạo môi trường khai thác thuận lợi hệ thống máy tính và quản lí tối ưu tài nguyên
b. Tất cả các phương án đều đúng
c. Là một chương trình đóng vai trò như một giao diện giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, điều khiển việc thực hiện của tất cả các loại chương trình.
d. Là hệ thống chương trình với các chức năng giám sát, điều khiển việc thực hiện của các chương trình, quản lí và phân chia tài nguyên sao cho việc khai thác chức năng hệ thống hiệu quả và thuận lợi

b. Tất cả các phương án đều đúng

Hệ điều hành là phần mềm?

a. Luôn luôn phải có để máy tính hoạt động
b. Điều khiển thiết bị phần cứng
c. Quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng
d.Tất cả các phương án đều sai

c. Quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành có đáp án. Cảm ơn các bạn đã tham khảo

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em