Quản lý trong máy IBM-PC có mấy mức ưu tiên?

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn nguyên lý hệ điều hành kèm theo đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Bạn đang xem câu hỏi: Quản lý trong máy IBM-PC có mấy mức ưu tiên?

Nhiệm vụ của trình biên tập (Edit/Linker) là gì?

a. Liên kết các module với nhauicon chính xác
b. Biên tập ra file .obj
c. Biên tập ra file .exe
d. Liên kết các thư viện

Đâu không phải là thiết bị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài?

a. Ramicon chính xác
b. Đĩa mềm
c. Đĩa cứng
d. Đĩa CD

Quản lý trong máy IBM-PC có mấy mức ưu tiên?

a. 5
b. 3
c. 6
d. 4icon chính xác

Giải thích:

Bộ nhớ trong máy tính IBM PC được chia thành 4 mức ưu tiên (Privilege Levels), đánh số từ 0 đến 3. Số càng bé thì mức ưu tiên càng cao. Mức 0 chứa các chương trình và dữ liệu nhân của hệ thống. Mức 1 chứa các chương trình và dữ liệu quản lý file và thiết bị. Mức 2 chứa các chương trình và dữ
liệu phục vụ hệ thống (System Utilities). Mức 3 chứa chương trình và dữ liệu ứng dụng. Mức ưu tiên sẽ được gán khi xin cấp phát bộ nhớ

Chương trình biên tập theo cấu trúc nào có tốc độ thưc hiện nhanh nhất?

a. Cấu trúc phân trang
b. Cấu trúc động
c. Cấu trúc phân đoạn
d. Cấu trúc tuyến tínhicon chính xác

Cấu trúc động là gì

a. Chương trình được chia thành các phần có kích thước bằng nhau
b. Chương trình được chia thành các phần có kích thước khác nhau
c. Chương trình được tạo thành một mô đun hoàn chỉnh
d. Chương trình được chia thành các mô đun riêng lẻicon chính xác

Trên đây là một số câu hỏi về trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em