Không gian địa chỉ logic là gì?

a. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trên bộ nhớ ảo
b. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trong vùng nhớ cấp cho tiến trình
c. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trên bộ nhớ vật lýicon chính xác
d. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trên đĩa cứng cấp cho tiến trình

Không gian địa chỉ vật lý là gì?

a. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trên đĩa cứng cấp cho tiến trình
b. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trên bộ nhớ ảo
c. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trong vùng nhớ cấp cho tiến trìnhicon chính xác
d. Vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các bytes trên bộ nhớ vật lý

Tại thời điểm thực hiện tiến trình, tiến trình có thể được di chuyển từ vùng nhớ này sang vùng nhớ khác. Việc chuyển đổi không gian địa chỉ này được thực hiện bằng cách nào?

a. Dùng kỹ thuật quản lý bộ nhớ MMU
b. Dùng kỹ thuật phân đoạn
c. Dùng kỹ thuật phân trang
d. Dùng cả 3 phương án đã nêuicon chính xác

Tại thời điểm thực thi, việc ánh xạ địa chỉ để di chuyển tiến trình giữa không gian bộ nhớ vật lý và không gian bộ nhớ ảo được thực hiện bởi?

a. Bộ nạp
b. Trình soạn thảo liên kết
c. Trình biên dịch
d. Bộ quản lý bộ nhớ MMUicon chính xác

Giải thích:

Bộ quản lý bộ nhớ MMU là một bộ phận của CPU (Central Processing Unit) được sử dụng để quản lý bộ nhớ trong máy tính. Nó có trách nhiệm định vị và chuyển đổi địa chỉ bộ nhớ ảo thành địa chỉ bộ nhớ vật lý thực sự để cho phép tiến trình truy cập vào bộ nhớ. Nó cũng có khả năng kiểm soát quyền truy cập của các tiến trình đến bộ nhớ và bảo vệ bộ nhớ khỏi việc truy cập trái phép.

Bộ nhớ ảo sử dụng thiết bị nào để lưu trữ các phần của tiến trình?

a. ROM
b. RAMicon chính xác
c. Thanh ghi CPU
d. Bộ nhớ phụ

Trên đây là một số câu hỏi về trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em