Hệ điều hành thực hiện ở chế độ? | Trắc nghiệm nguyên lý HĐH

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn nguyên lý hệ điều hành kèm theo đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Bạn đang xem: Hệ điều hành thực hiện ở chế độ?

Hệ điều hành thực hiện ở chế độ?

a. Độc quyềnicon chính xác
b. Không độc quyền
c. Bảo vệ
d. Thực

Trong kĩ thuật đèn báo (Semaphore), ban đầu biến nguyên S được khởi tạo bằng?

a. Khả năng xử lí của CPU găng
b. Khả năng phục vụ của tài nguyên găngicon chính xác
c. Số lượng tiến trình cần thực hiện
d. Tất cả các phương án đều sai

Giải thuật điều độ tiến trình qua đoạn găng phải thỏa mãn yêu cầu nào sau đây?

a. Không để tiến trình, nếu xếp hàng chờ đợi sớm thì hay muộn cũng qua được đoạn găng
b. Ở mọi thời điểm tài nguyên găng không phải phục vụ quá khả năng của mình
c. Nếu có tiến trình chờ đợi và nếu tài nguyên găng được giải phóng thì tài nguyên găng phải phục vụ ngay cho tiến trình đang đợi
d. Tất cả các phương án đều đúngicon chính xác

Chọn đáp án sai. Các phương pháp chống bế tắc được chia thành 3 lớp?

a. Nhận biết và khắc phục
b. Phòng ngừa
c. Dự báo và tránh
d. Ngăn chặn tiến trình khi tiến trình sử dụng quá nhiều tài nguyênicon chính xác

Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng cách lưu thông số trong?

a. Tất cả các ý đều đúngicon chính xác
b. Các thanh ghi
c. Stack
d. Vùng nhớ trong bộ nhớ chính

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em