Hệ điều hành có tính mở về mặt kiến trúc là hệ điều hành ?

Tuyển tập các câu hỏi về các khái niệm cơ bản của hệ điều hành, các tính chất chung, nguyên lý xây dựng và hoạt động kèm theo đáp án. Mời bạn đọc tham khảo!

Xem thêm: Tài nguyên của hệ thống bao gồm? – Trắc nghiệm nguyên lý HĐH

Hệ điều hành có tính mở về mặt kiến trúc là hệ điều hành được xây dựng dựa trên nguyên lí nào?

a. Nguyên lí giá trị chuẩn
b. Nguyên lí Macroprocessor
c. Nguyên lí module
d. Nguyên lí phủ chức năng

b. Nguyên lí Macroprocessor

Hệ điều hành là hệ thống chương trình bao trùm lên máy tính vật lí tạo ra máy logic với những tài nguyên và khả năng mới” là cách nhìn của?

a. Người sử dụng
b. Người lập trình hệ thống
c. Nhà kĩ thuật
d. Nhà quản lí

c. Nhà kĩ thuật

Chức năng của Hệ điều hành?

a. Quản lí tài nguyên và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quả hơn
b. Khai thác chức năng của phần cứng máy tính
c. Điều hành hệ thống và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quả
hơn.
d. Quản lí bộ nhớ, quản lí tập tin, quản lí tiến trình

a. Quản lí tài nguyên và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quả hơn

Thiết bị nào không phải là thiết bị ngoại vi?

a. Chuột
b. CPU (Central Processor Units)
c. Bàn phím
d. Màn hình

b. CPU (Central Processor Units)

Thành phần nào không phải là thành phần của hệ điều hành?

a. Chương trình điều khiển thiết bị
b. Chương trình quản lí bộ nhớ tự do
c. Chương trình quản lí truy nhập file
d. Chương trình lập lịch cho tiến trình

a. Chương trình điều khiển thiết bị

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành có đáp án. Cảm ơn các bạn đã tham khảo

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em