Điều kiện nào không có trong các điều kiện xảy ra bế tắc?

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn nguyên lý hệ điều hành kèm theo đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Bạn đang xem: Điều kiện nào không có trong các điều kiện xảy ra bế tắc?

Người ta có thể lưu trữ và xử lý có hiệu quả những loại dữ liệu nào sau đây?

a. Giá trị lôgic, giá trị số, ký tự và xâu, âm thanh, hình ảnhicon chính xác
b. Giá trị lôgic, giá trị số, ký tự và xâu, âm thanh
c. Giá trị lôgic, ký tự và xâu, hình ảnh
d. Giá trị số, ký tự và xâu, âm thanh

Có mấy lớp giải thuật điều độ cấp thấp?

a. 3icon chính xác
b. 2
c. 4
d. 5

Giải thích: 

Các giải thuật điều độ cấp thấp được chia thành 3 lớp:

  • Phương pháp khóa trong
  • Phương pháp kiểm tra và xác lập
  • Kỹ thuật đèn báo

Điều kiện nào không có trong các điều kiện xảy ra bế tắc?

a. Tồn tại hiện tượng chờ đợi vòng tròn
b. Phân phối lại tài nguyênicon chính xác
c. Chờ đợi và xếp hàng
d. Tồn tại tài nguyên găng

Giải thích:

Bế tắc chỉ xảy ra khi đồng thời hội đủ bốn điều kiện:

  • Tồn tại tài nguyên găng
  • Không phân phối lại tài nguyên
  • Có tổ chức xếp hàng chờ đợi
  • Tồn tại hiện tượng chờ đợi vòng tròn.

Để nhận biết bế tắc sử dụng phương pháp nào?

a. Người chủ ngân hảng
b. Người chủ ngân hàng và đồ thị đợi
c. Các phương pháp đều đúng
d. Đồ thị đợi

Giải thích:

Để nhận biết bế tắc sử dụng, ta có thể sử dụng phương pháp “đồ thị đợi” (wait-for graph). Phương pháp này được sử dụng để khảo sát các quan hệ giữa các tiến trình trong hệ thống và các tài nguyên mà chúng cần truy cập. Khi một tiến trình đang chờ một tài nguyên được sử dụng bởi một tiến trình khác, bế tắc xảy ra. Đồ thị đợi là một công cụ hữu ích để phát hiện bế tắc và xác định nguyên nhân của bế tắc.

Đâu không phải là giải thuật chống bế tắc?

a. Dự báo và tránh
b. Nhận biết và khắc phục
c. Phòng ngừa
d. Phòng bị icon chính xác

Trên đây là một số câu hỏi về trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em