Máy tính nào có thể làm việc với nhau – Bài tập IPv4

Để trả lời câu hỏi “máy tính nào có thể làm việc với nhau“, sau đây hãy cùng TTnguyen làm một số bài tập IPv4 cơ bản xét xem các máy tính nào có thể làm việc được với nhau nhé!

Xem thêm:

I. Nguyên tắc máy tính làm việc với nhau

– Các máy có cùng NetID thì làm việc được với nhau.

II. Bài tập xét máy tính nào có thể làm việc được với nhau

Bài 1: Xét 4 máy tính được cấp phát các địa chỉ IP như sau:

Máy 1: 10.0.0.2

Máy 2: 11.0.0.2

Máy 3: 10.0.1.2

Máy 4: 192.168.1.1

Máy tính nào có thể làm việc được với nhau?

Lời giải

NetID của từng máy trong trường hợp trên:

Máy 1: 10.0.0.2 – NetID: 10.0.0.0

Máy 2: 11.0.0.2 – NetID: 11.0.0.0

Máy 3: 10.0.1.2 – NetID: 10.0.0.0

Máy 4: 192.168.1.1 – NetID: 192.168.1.0

Kết luận: Máy 1 và máy 3 có thể làm việc được với nhau vì có cùng NetID.

Bài 2: Giả sử ta có 3 máy tính có địa chỉ IP như sau:

Máy 1: 150.20.120.50/17

Máy 2: 150.20.130.50/18

Máy 3: 150.20.200.50/19

Xét các máy tính nào có thể làm việc với nhau?

Lời giải

(Mình sẽ in đậm phần NetID)

Máy 1: 150.20.120.50/17

10010110.00010100.01111000.00110010/17

Máy 2: 150.20.130.50/18

10010110.00010100.10000010.00110010/18

Máy 3: 150.20.200.50/19

10010110.00010100.11001000.00110010/19

Kết luận: Vì NetID của 3 máy khác nhau nên cả 3 máy không làm việc được với nhau.

Bài 3: Giả sử ta có 3 máy tính có địa chỉ IP như sau:

Máy 1: 192.168.1.150/24

Máy 2: 192.168.1.190/25

Máy 3: 192.168.1.50/26

Xét các máy tính nào có thể làm việc với nhau?

Lời giải

Máy 1: 192.168.1.150/24

11000000.10101000.00000001.10010110

Máy 2: 192.168.1.190/25

11000000.10101000.00000001.10111110

Máy 3: 192.168.1.50/26

11000000.10101000.00000001.00110010

Kết luận: Máy 1 làm việc được với máy 2 vì có 25 bit giống nhau.

Trên đây là một số bài tập về cách xét máy tính nào có thể làm việc được với nhau. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em