Tổng hợp công thức ước lượng khoảng tin cậy

Trong bài viết này hãy cùng ttnguyen tìm hiểu công thức ước lượng khoảng tin cậy từ cơ bản đến nâng cao trong xác suất thống kê.

Xem thêm:

Tổng hợp công thức ước lượng khoảng tin cậy đầy đủ nhất

Ước lượng Khoảng 2 phía Khoảng bên phải Khoảng bên trái
\(\mu \) Biết \(\sigma^2\) \(\overline{X} – \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \overline{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\) \(\overline{X} – \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha} < \mu\) \(\mu < \overline{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha}\)
Chưa biết \(\sigma^2\) \(\overline{X} – \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-1} < \mu < \overline{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-1}\) \(\overline{X} – \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}^{n-1} < \mu\) \(\mu < \overline{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}^{n-1}\)
\(\sigma^2 \) Biết \(\mu\) \(\frac{nS^{*2}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}} < \sigma^2 < \frac{nS^{*2}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}}\) \(\frac{nS^{*2}}{\chi_{\alpha}^{2(n)}} < \sigma^2\) \(0 < \sigma^2 < \frac{nS^{*2}}{\chi_{1-\alpha}^{2(n)}}\)
Chưa biết \(\mu\) \(\frac{(n-1)S^{2}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^{2}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}}\) \(\frac{(n-1)S^{2}}{\chi_{\alpha}^{2(n-1)}} < \sigma^2\) \(0 < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^{2}}{\chi_{1-\alpha}^{2(n-1)}}\)
\(p \) \(f-\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}} < p < f+\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\) \(f-\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}z_{\alpha} < p\) \(p < f+\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}z_{\alpha}\)

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em