Các bước hệ thống xóa một file trong Window

Chúng ta vẫn thực hiện xóa các tệp tin trên Window hàng ngày. Tuy nhiên, quy trình này không đơn giản, đặc biệt khi bạn cần đảm bảo các tệp tin được xóa một cách hoàn toàn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các bước hệ thống để xóa một file trong Window.

1. Điều gì xảy ra khi chúng ta xóa file trên máy tính

Để xoá một file trong hệ điều hành Windows, chọn tệp tin cần xóa và nhấn delete. Tệp tin sẽ không bị xóa ngay mà tệp tin sẽ được lưu trữ trong Recycle Bin. Vì vậy, cần phải có một thao tác nữa là mở thùng rác lên và xoá tệp tin nếu không muốn nhìn thấy tập tin nữa. Thực tế, tệp tin sẽ không bị mất đi mà sẽ được ghi đề bởi dữ liệu mới.

Tệp tin sẽ không thể bị xoá nếu đang được mở ở bất kỳ chương trình nào.

2. Cách hệ thống xóa một file trong Window

– Các bước hệ thống xoá một file trong Windows:

Bước 1: Người dùng thực hiện xóa file

Bước 2: File biến mất khỏi vị trí ban đầu của nó

Bước 3: Tệp tin được chuyển đến thùng rác(Recycle Bin):

Tệp tin lúc này không có khả năng hoạt động và chờ đợi các mệnh lệnh tiếp theo mà người dùng ra lệnh. Tệp tin tại đây có thể được khôi phục hoặc xoá đi.

Về cơ chế vật lý, file hoàn toàn không di chuyển đâu cả mà vẫn hoàn toàn ở đó. Nó chỉ là quy ước đối với máy tính là đây là file đã bị xoá và không phải là dữ liệu cần dùng và hiểu rằng vùng ổ cứng mà tập tin này trước đó được lưu là được phép ghi đè bằng dữ liệu khác.

Bước 4: Người dùng xoá file trong thùng rác:

Tệp tin sẽ được đánh dấu bằng 1 kí tự đặc biệt, được ẩn ở một nơi nào đó và đánh dấu tệp đó là dung lượng trống và xoá con trỏ của nó. Việc đánh dấu này nhằm để cho Windows hiểu rằng tập tin này đã bị xóa, và ổ cứng có thể sẽ dùng tới vùng ổ cứng trước đó nó được lưu để phân bổ lại cho các tập tin hay chương trình khác khi cần thiết.

Khi Windows cần dùng đến vùng ổ cứng này, nó sẽ ghi đè 1 vài hoặc tất cả tập tin bằng dữ liệu mới.

Sơ đồ cách hệ thống xoá một file trong windows:

Sơ đồ cách hệ thống xoá một file trong windows

3. Các mức độ xoá file

Xoá nhanh: hệ thống chỉ xoá phần thông tin file. Nhưng không xoá nội dung file (có thể dùng phần mềm khôi phục được).

Xoá chậm: hệ thống xoá thông tin và cả nội dung file (có thể dùng phần mềm khôi phục được ở HDD)

Xoá sạch: các phần mềm chuyên dùng để xoá file thì bọn nó ghi đè các thông tin rác (các bit 0 chẳng hạn) lên nội dung file thật nhiều lần, sau đó xoá file đó bằng lệnh hệ thống. Nếu dùng phần mềm khôi phục thì được toàn nội dung rác.

Trên đây là thông tin về cách hệ thống xóa một file trong Window. Cảm ơn bạn đã tham khảo nguyên lý hệ điều hành trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em