Tích phân kép – Bài tập có lời giải dễ hiểu nhất

Trong bài viết này, hãy cùng TTnguyen tìm hiểu về lý thuyết và một số bài tập tính tích phân kép cơ bản kèm theo lời giải giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Tích phân kép là gì?

Tích phân kép là việc tích phân một hàm số hàm số đối với một hàm số khác. Cụ thể, nếu có hai hàm số f(x) và g(x), thì tích phân kép của chúng được ký hiệu là ∫f(x)g(x)dx và là một dạng đặc biệt của tích phân.

Bài tập tính tích phân kép có lời giải

Bài 1: Tính tích phân kép sau:

\(\underset{D}{\int_{}^{}\int_{}^{}}(3x+2y)dxdy\), D là miền giới hạn bởi các đường \(y=x^2\) và y = 1

Lời giải

Bài tập tích phân kép có lời giải 1

Bài 2: Tính tích phân kép sau:

\(\underset{D}{\int_{}^{}\int_{}^{}}\frac{xy}{x^2+y^2}dxdy\), với \(D = {(x,y)\in R^2:1\le x^2+y^2\le 2x,y\ge 0}\)

Lời giải

Bài tập tích phân kép có lời giải 2

Bài 3:

Bài tập tính tích phân kép 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4:

Bài tập tính tích phân kép 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5:

Bài tập tính tích phân kép có lời giải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6:

Bài tập tính tích phân kép có lời giải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7:

Bài tập tính tích phân kép có lời giải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là lý thuyết và một số câu hỏi luyện tập cách tính tích phân kép có đáp án. Cảm ơn bạn đã tham khảo giải tích 2 trên ttnguyen.net.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em