Viết chương trình Hello World Shell Script

Chương trình “Hello, World!” là một trong những bước đầu tiên của bất kỳ lập trình viên nào. Trong bài viết này, TTnguyen sẽ hướng dẫn bạn cách viết chương trình Hello World Shell Script.

Lập trình shell script là gì?

– Shell là trình thông dịch lệnh của Linux:

 • Tương tác với người dùng theo từng câu lệnh..
 • Shell đọc lệnh từ bàn phím hoặc file.
 • Nhờ hạt nhân Linux thực hiện lệnh.

– Shell script:

 • Các chương trình shell, bao gồm chuỗi các lệnh.

Soạn và thực thi shell

– Sử dụng mọi trình soạn thảo dạng text:

 • Vi, Emacs, Gedit.
 • Bao gồm các câu lệnh được sử dụng trên dòng lệnh của Linux.
 • Các câu lệnh trên cùng 1 dòng phải phân tách bằng dấu ;

– Thiết lập quyền thực thi cho chương trình shell

 • chmod o+x ten_file

– Thực thi

 • bash ten_file
 • sh ten_file
 • ./ten_file

Cài đặt gedit

sudo apt install gedit.

sudo apt install gedit-plugins.

Lệnh echo shell script

Cú pháp: echo [options] [string, variables…]

In một số ký tự đặc biệt trong tham số với tùy chọn -e:

 • \a chuông (bell)
 • \b xóa lùi
 • \c chặn dòng
 • \n dòng mới
 • \t tab ngang
 • \\ backslash

Ví dụ: echo “Hom nay \a\tla ngay: \ndate

Viết chương trình hello world shell script

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + T để mở cửa sổ terminal.

Bước 2: Tạo thư mục btshell bằng câu lệnh: mkdir btshell để lưu các file bài tập shell trong đó.

Tạo thư mục btshell

Bước 3: Truy cập thư mục btshell: cd btshellgedit hello.sh để mở trình soạn thảo.

Tạo file hello.sh

 

Bước 4: Gõ lệnh chương trình:

#!/bin/bash
echo "Hello World!"

Giải thích:

Dòng đầu tiên #!/bin/bash được gọi là shebang hoặc hashbang. Nó chỉ định đường dẫn đến trình thông dịch mà nên sử dụng để thực thi tập lệnh. Trong trường hợp này, nó chỉ định rằng nên sử dụng shell Bash (/bin/bash). Dòng này không bắt buộc, nhưng thường được thêm vào đầu các tập lệnh Bash.

Dòng tiếp theo echo "Hello World!" sử dụng lệnh echo để in chuỗi “Hello World!” ra đầu ra tiêu chuẩn (thường là cửa sổ terminal). Lệnh echo thường được sử dụng trong các tập lệnh shell để xuất ra văn bản.

Kết quả

Kết quả chạy chương trình Hello World Shell Script

Trên đây là hướng dẫn viết chương trình Hello World shellscript. Cảm ơn các bạn đã tham khảo quản trị linux trên ttnguyen.net.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em