Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022

FTP Server hay File Transfer Protocol Server là một công cụ không thể thiếu trong việc chia sẻ và truy cập dữ liệu thông qua mạng Internet. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt FTP Server trên Windows Server 2022 một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

Xem thêm:

cài Window Server 2022 trên VMware chi tiết, đầy đủ nhất.

cách cài đặt DVWA trên Windows bằng Xampp

I. Chuẩn bị

 • Operating System: Windows Server 2022 Datacenter
 • IP Address: 192.168.30.140

II. Hướng dẫn cài đặt nhanh

Bước 1: Tạo thư mục myFTP tại ổ đĩa C.

Bước 2: Server Manager-> Manage -> Add Roles and Feature -> Next to Server Roles Select Web Server (IIS) -> Add Features -> Next to Role Services Select FTP Server and check FTP Extensibility -> Install.

Bước 3: Tools > Internet Information Services (IIS) Manager ->  Right-Click Sites -> Add FTP Site.

Bước 4: 

 • FTP site name: ttnguyen
 • Physical path: C:\myFTP
 • Binding and SSL Settings IP Address: địa chỉ IPv4 máy tính của bạn.
 • SSL: Select No SSL

Bước 5: Authentication and Authorization Information:

 • Authentication: Select Basic
 • Authorization: All users
 • Permissions: Read Write => Finish

Bước 6: Chọn ‘File Explorer -> ftp://địa IP máy tính của bạn -> Enter username and password of a domain account > OK

Video hướng dẫn chi tiết: 

III. Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết

Bước 1: Chọn Add roles and features Wizard

Mở Server Manager dashboard và chọn Add roles and features.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 2: Chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 3: Chọn Role-based or feature-based installationNext.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 4: Chọn máy chủ mà bạn muốn thêm dịch vụ và chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 5: Chọn Web Server (IIS) > Add Features.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 6: Chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 7: Chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 8: Chọn FTP Server > Bật FTP Service và FTP Extensibility.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 9: Xác nhận và cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 10: Chọn Close.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 11: Tools > Internet Information Services(IIS) Manager.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 12: Chuột phải chọn Add FTP Site.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 13:

 • FTP site name: ttnguyen
 • Physical path: C:\myFTP

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 14:

 • Binding and SSL Settings IP Address: địa chỉ IP máy tính của bạn.
 • SSL: Select No SSL

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 15: Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 16: Tắt tường lửa.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 17: Chọn Window Defender Firewall Properties

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 18: Chọn tab Private ProfilePublic Profile và chuyển sang chế độ OFF.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 19: Chọn Inbound Rules  > New Rules

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Bước 20: Chọn ‘File Explorer -> ftp://địa IP máy tính của bạn -> Enter username and password of a domain account > OK

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Window Server 2022 chi tiết 

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cài đặt FTP Server. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net. Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em