Bài thực hành lập trình web CSS: Phân bố cục Layout

Gửi tới bạn đọc bài thực hành lập trình web 3a: sử dụng CSS để trình bày trang web đơn giản.

1. Yêu cầu

a. Sử dụng các thuộc tính CSS để định kiểu (màu nền, màu chữ, hiệu ứng, bố cục) cho trang web đã tạo ở bài 2b theo bố cục layout như sau:

Bài thực hành 3a: CSS fithou

Bài thực hành 3a chia bố cục layout fithou

Live Demo:https://ttnguyenblog.github.io/bai-thuc-hanh-3a/

Source code: https://github.com/ttnguyenblog/bai-thuc-hanh-3a

Trên đây là hướng dẫn làm bài thực hành số 3a lập trình web cơ bản. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em