Azure Virtual Machines

Azure Virtual Machines là gì?

Azure Virtual Machines là một trong những loại tài nguyên điện toán cung cấp hệ điều hành, mạng và có khả năng mở rộng theo yêu cầu được cung cấp bởi Azure. Thay vì phải mua và bảo trì phần cứng vật lý, Azure Virtual Machines cho phép bạn tận dụng khả năng ảo hóa linh hoạt, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Azure Virtual Machines có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Môi trường phát triển và thử nghiệm: Azure Virtual Machines cho phép bạn tạo nhanh chóng một máy tính với các cấu hình phù hợp để chạy mã và thử nghiệm ứng dụng.
 • Triển khai ứng dụng lên Cloud: Triển khai các ứng dụng lên Azure Virtual Machines để tận dụng các lợi ích của cloud như khả năng mở rộng, độ tin cậy cao và chi phí hiệu quả.
 • Di chuyển ứng dụng hiện tại lên Cloud: Azure Virtual Machines cho phép bạn dễ dàng di chuyển các ứng dụng hiện tại lên cloud mà không cần phải thay đổi cấu trúc ứng dụng.
 • Khởi động nhanh các dự án: Azure Virtual Machines giúp bạn khởi động nhanh các dự án mới, bởi bạn không cần phải lo lắng về việc mua và bảo trì phần cứng.
 • Lưu trữ, sao lưu và phục hồi: Cho phép điều chỉnh cấu hình lên xuống khi cần thiết. Ngoài ra, còn đơn giản hóa việc quản lý hệ thống sao lưu và phục hồi sau thảm họa.
 • Mở rộng trung tâm dữ liệu: Cho phép mở rộng bằng cách thêm máy ảo thông qua Azure. Từ đó giảm chi phí mua thêm phần cứng.

Vị trí đặt Virtual Machine

Khi tạo VM, bạn sẽ chọn khu vực nơi lưu trữ máy ảo. Điều này cho phép cải thiện hiệu suất bằng cách đặt VM gần người dùng.

Cân nhắc khi chọn vị trí:

 • Không phải tất cả cấu hình phần cứng đều có sẵn ở mọi khu vực. Vì vậy, một số vị trí sẽ không có tùy chọn VM của bạn.
 • Giá có thể khác nhau giữa các khu vực. Nếu vị trí không quan trọng, hãy kiểm tra giá cho cấu hình mong muốn của bạn ở các khu vực khác nhau để tìm tùy chọn tiết kiệm chi phí nhất.

Chi phí máy ảo

Virtual Machine có hai loại chi phí: compute và storage

Chi phí compute:

 • Được tính theo giờ (thanh toán theo phút). Bạn chỉ trả tiền cho thời gian VM chạy (ví dụ: bạn sẽ phải chi trả 55 phút nếu bạn sử dụng VM 55 phút).
 • Khi dừng VM sẽ ngừng tính phí tính toán.
 • Giá phụ thuộc vào cấu hình VM và hệ điều hành đã chọn.
 • VM Windows đắt hơn do phí cấp phép HĐH.

Chi phí lưu trữ:

 • Được tính riêng cho dung lượng lưu trữ mà đĩa VM sử dụng.
 • Bạn sẽ chịu phí lưu trữ ngay cả khi VM đã ngừng hoạt động.

Virtual Machine Sizing

VM Type Family Description
General Purpose B, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, Dv2, Av2, DC Cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa CPU và bộ nhớ. Phù hợp với tác vụ thấp đến trung bình.
Compute Optimize Fsv2 CPU cao hơn bộ nhớ. Phù hợp với máy chủ web có lưu lượng truy cập trung bình, thiết bị mạng, tác vụ xử lý hàng loạt và máy chủ ứng dụng
Memory Optimized Esv3, Ev3, Easv4, Eav4, Mv2, M, DSv2, Dv2 Bộ nhớ cao hơn CPU. Phù hợp máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ, bộ đệm lớn và khối lượng công việc phân tích trong bộ nhớ.
Storage Optimized Lsv2 Hiệu suất đầu ra đĩa cao và truyền dữ liệu cho các tác vụ như chạy cơ sở dữ liệu.
GPU NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2, NV, NVv3, NVv4 Xử lý đồ họa chuyên sâu hoặc chỉnh sửa video, ai
High Perform Compute HB, HC, H Đây là những VM mạnh nhất trên Azure, cung cấp CPU nhanh nhất và mạng tốc độ cao tùy chọn. Chúng phù hợp cho khối lượng công việc đòi hỏi sức mạnh xử lý tối đa.

Virtual Machines Disks

VM có 2 loại đĩa:

 • 1 đĩa cho hệ điều hành
 • 1 đĩa cho temporary

Operating System Disks

Dung lượng tối đa 2048GB. Định dạng SATA và có nhãn C:

Temporary Disk

Mỗi máy ảo Azure đều có một ổ đĩa tạm cung cấp dung lượng lưu trữ ngắn hạn cho các ứng dụng và tiến trình.

Lưu ý rằng trong quá trình khởi động lại thông thường của máy ảo, dữ liệu trên ổ đĩa tạm thường sẽ được giữ lại. Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, dữ liệu có thể bị mất, ví dụ như khi máy ảo được chuyển sang một host mới. Do đó, tuyệt đối không nên lưu trữ dữ liệu quan trọng của hệ thống trên ổ đĩa tạm.

Vị trí của ổ đĩa tạm:

Trên máy ảo Windows, ổ đĩa tạm thường được gắn nhãn là ổ D:. Nó được sử dụng để lưu trữ file pagefile.sys.

Trên máy ảo Linux, ổ đĩa tạm thường có tên là /dev/sdb và được định dạng và gắn vào thư mục /mnt bởi Azure Linux Agent.

Data Disk

Data Disk là ổ đĩa lưu trữ vĩnh viễn, dữ liệu sẽ không bị mất khi khởi động lại hoặc bảo trì. có kích thước tối đa khoảng 4095 GB.

Virtual Machine Connections

Bastion Connection là dịch vụ giúp tạo kết nối RDP/SSH an toàn đến các VM trực tiếp qua SSL.

SSH: là giao thức kết nối được mã hóa, cho phép đăng nhập an toàn. Đây là kết nối mặc định cho máy ảo Linux.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em