Tìm m để ma trận khả nghịch – cách tìm và bài tập

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tìm m để ma trận khả nghịch qua một số bài tập ví dụ điển hình.

Bài viết liên quan: ma trận nghịch đảo

I. Điều kiện để ma trận khả nghịch

Một ma trận khả nghịch, điều kiện cần và đủ là định thức của ma trận đó khác 0.

II. Chứng minh ma trận khả nghịch

Ví dụ: Chứng minh ma trận sau khả nghịch:

\(A=\left|\begin{matrix}
2 & 1 & -1 \\
0 & 1 & 3 \\
2 & 1 & 1
\end{matrix}\right|\)

Giải

Để ma trận A khả nghịch thì det(A) ≠ 0.

det(A)=2*1*1+1*3*2+(-1)*0*1-2*1*(-1)-1*3*2-1*0*1 = 4.

det(A) =4 ≠ 0. Vậy ma trận A khả nghịch.

III. Bài tập tìm m để ma trận khả nghịch

Bài 1: Tìm a để ma trận khả nghịch

Tìm a để ma trận khả nghịch

Hướng dẫn giải

Nhân -2 hàng 1 vào hàng 3

Tìm a để ma trận khả nghịch 1

Tìm a để ma trận khả nghịch 2

Nhân -1/2 hàng 2 vào hàng 3

Tìm a để ma trận khả nghịch 3

Tìm a để ma trận khả nghịch 4

Để a khả nghịch thì det ≠ 0

=> 2.(-0.5a+ 0.5) ≠0

=> a≠1

Bài 2: Tìm m để ma trận A khả nghịch

\(A=\begin{pmatrix}
m & 1\\
0 & m-1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
m-1 & 0\\
1 & m-1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
m-1 & 0\\
1 & m-2
\end{pmatrix}\)

Giải

det A ≠ 0 => \(m.(m-2)(m-1)^{4} ≠ 0\)

Vậy để A khả nghịch thì \(m\neq 0\wedge m\neq 1\wedge m\neq 2\)

Bài 3: Tìm x để ma trận khả nghịch

\(A=\begin{pmatrix}
2 & 1& x\\
3 & 7& 0\\
1 & 0& 0
\end{pmatrix}\)

Giải

Đổi vị trí cột 3 và cột 1

\(A=\begin{pmatrix}
x & 1& 2\\
0 & 7& 3\\
0 & 0& 1
\end{pmatrix}\)

Như vậy định thức của ma trận chính là đường chéo chính => det A = x.7.1

Để ma trận khả nghịch thì det(A) ≠ 0 => x≠ 0

Bài 4: Tìm m ma trận 4×4 khả nghịch

\(\begin{pmatrix}
2 & 1& 1& -4\\
0 & 4& 4& -2\\
0 & 0& 4& m\\
0 & 0& 4& -2
\end{pmatrix}\)

Giải

\(det(A)=2\begin{vmatrix}
4 & 4& -2\\
0 & 4& m\\
0 & 4& -2
\end{vmatrix}\)

= 2.4[4.(-2)-4m]=-32(2+m)

Để ma trận khả nghịch thì det(A) ≠ 0 => m≠ -2

Xem thêm:

Trên đây là cách chứng minh ma trận khả nghịch và một số bài tập liên quan có lời giải. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập môn đại số và hình học giải tích. Cảm ơn bạn đã theo dõi trên ttnguyen.net.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em