Tìm hiểu các dạng tấn công trên DHCP và cách phòng chống

An ninh và bảo mật dữ liệu là một môn học trong ngành công nghệ thông tin. Nó hướng dẫn sinh viên về cách bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các tấn công bên ngoài và cách khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Môn học này cũng giới thiệu các khái niệm cơ bản về an ninh mạng và các giải pháp bảo mật cho các hệ thống mạng.

Sau đây hãy cùng ttnguyen tìm hiểu các dạng tấn công trên DHCP và cách phòng chống (có mô phỏng tấn công ) nhé

Tìm hiểu các dạng tấn công trên DHCP và cách phòng chống  (có mô phỏng tấn công).

Báo cáo bài tập lớn an ninh và bảo mật dữ liệu

Download báo cáo bài tập lớn an ninh và bảo mật dữ liệu tìm hiểu các dạng tấn công trên DHCP và cách phòng chống  (có mô phỏng tấn công).

Nội dung báo cáo anh ninh và bảo mật dữ liệu

 1. DHCP là gì?
 2. Các thuật ngữ DHCP
 3. Cách thức hoạt động của DHCP
 4. Ưu điểm và nhược điểm của DHCP
 5. Lợi ích của DHCP Server chuyên dụng
 6. Các thông điệp giao tiếp DHCP Client với DHCP Server
 7. Khi nào cần sử dụng Router/Switch như một máy chủ DHCP
 8. Hạn chế khi sử dụng router/switch làm DHCP Server
 9. Các cuộc tấn công có thể xảy ra với DHCP Server
 10. Giải pháp bảo mật DHCP

Các dạng tấn công trên DHCP

Tấn công DHCP là sử dụng thiết bị gửi nhiều yêu cầu đến máy chủ, cụ thể như sau:

1. Tấn công spoofing

Đây là khi một người dùng giả mạo là máy chủ DHCP và gửi các yêu cầu không hợp lệ đến các thiết bị khác trong mạng. Khi máy tính khác nhận được yêu cầu này, nó sẽ tin tưởng và sử dụng thông tin không chính xác được cung cấp.

2. Tấn công denial of service (DoS)

Đây là khi một người dùng gửi quá nhiều yêu cầu DHCP đến máy chủ DHCP, để làm cho máy chủ không thể phản hồi đến các yêu cầu hợp lệ

3.Tấn công man-in-the-middle

Đây là khi một người dùng trung gian giả mạo là máy chủ DHCP và chặn các yêu cầu hợp lệ từ máy chủ DHCP thực sự, sau đó gửi các yêu cầu không hợp lệ đến các thiết bị khác trong mạng.

Các phòng chống tấn công DHCP

 1. Sử dụng server DHCP an toàn:
 2. Sử dụng tường lửa firewall: Cài đặt tường lửa trên máy chủ DHCP có thể giúp chặn các yêu cầu không hợp lệ và các tấn công từ các máy khác.
 3. Sử dụng địa chỉ MAC riêng biệt:
 4. Mã hoá thông tin: Bạn có thể sử dụng mã hóa để bảo vệ các cuộc trao đổi thông tin giữa máy chủ DHCP và các máy tính khác. Điều này sẽ giúp ngăn ch
 1. Đặt mật khẩu cho máy chủ DHCP: Bạn có thể đặt mật khẩu cho máy chủ DHCP để ngăn chặn truy cập không hợp lệ từ các máy tính khác.
 2. Đặt hạn chế cho số lượng địa chỉ IP có thể cung cấp cho mỗi máy tính:
 3. Sử dụng các phần mềm chuyên dụng

Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em